Ludzie ufają robotom czy przełożonym?

W trakcie prezentacji Cate Trotter (z Insider Trends) na Enterprise Automation Forum zobaczyłem slajd, który spowodował, że postanowiłem się z nią skontaktować po konferencji i dowiedzieć się więcej na ten temat.