22 października 2019 r. wziąłem udział w konferencji Enterprise Automation Forum podczas, której prezentowane były różne zagadnienia dot. automatyzacji. W trakcie prezentacji Cate Trotter (z Insider Trends) zobaczyłem slajd, który spowodował, że postanowiłem się z nią skontaktować po konferencji i dowiedzieć się więcej na ten temat. Slajd głosił: „64% of workers would trust a robot more than their manager.” i pokazywał, że ludzie ufają robotom bardziej niż przełożonym. Dzięki Cate dotarłem do wyników badań przeprowadzonych przez Oracle oraz Future Workplace, z którego pochodzi to zdanie.

Ludzie ufają robotom bardziej niż przełożonym
Ludzie ufają robotom bardziej niż przełożonym

Z wyników badania „AI at Work” przeprowadzonego w tym roku wyłania się zaskakujący dla mnie obraz pokazujący, że ludzie ufają robotom bardziej niż swoim przełożonym.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 8370 pracowników, managerów i liderów HR w 10 krajach i wykazało, że sztuczna inteligencja zmieniła relacje między ludźmi a technologią w pracy oraz zmienia rolę managerów.

AI zmienia relacje pomiędzy ludźmi a technologią wykorzystywaną w pracy

Istnieje wiele obaw dotyczących tego, jak relacje pomiędzy ludźmi a AI będą wyglądać. Wiadomo, że AI jest coraz powszechniejsza – na przykład z badania PMI wynika, że 87% badanych zauważa wpływ AI na swoją pracę (więcej o tym w artykule: Sztuczna inteligencja – przyszłość czy teraźniejszość zarządzania). Konieczność zastanowienia się nad relacjami między AI a pracownikami sugerował m.in. Kevin Kelly czy Daniel Suskind (ich wystąpienia możesz znaleźć w artykule: Jaka przyszłość ze sztuczną inteligencją nas czeka?).

Z badania przeprowadzonego przez Oracle wynika, że sztuczna inteligencja jest coraz powszechniejsza (ponad 50% badanych korzysta z jakiejś formy AI w pracy, w porównaniu do 32% w poprzednim roku).

Wyniki badania są zastanawiające, jeśli chodzi o powszechność wykorzystania AI. Zgodnie z odpowiedziami respondentów pracownicy w Chinach (77%) i Indiach (78%) mają do dyspozycji sztuczną inteligencję dwukrotnie częściej niż we Francji (32%) i w Japonii (29%). Zastanawiające prawda? Czy to rzeczywistość, czy jakiś błąd badania?

Badanie pokazuje, że pracownicy, managerowie i kierownicy na całym świecie coraz częściej stykają się z AI w swoich firmach i co ciekawe wielu z nich przyjmuje to z zadowoleniem i optymizmem – ponad 65% osób taką odpowiedź wskazało. Co więcej, prawie 25% osób wskazało, że ta relacja jest przyjacielska i przynosi im satysfakcję!

Także w tym przypadku rozkład głosów jest zastanawiający. Poniżej zestawienie najbardziej entuzjastycznie nastawionych krajów. Ciekawe, że w krajach, które uważamy, za dostawców taniej siły roboczej, AI jest przyjmowana najbardziej entuzjastycznie:

 • Indie – 60%
 • Chiny – 56%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – 44%
 • Singapur – 41%
 • Brazylia – 32%
 • Australia i Nowa Zelandia – 26%
 • Japonia – 25%
 • USA – 22%
 • Wielka Brytania – 20%
 • Francja – 8%

Mężczyźni bardziej pozytywnie oceniają AI w pracy niż kobiety (32% mężczyzn jest optymistami w porównaniu do 23% kobiet). Potwierdza się więc tu stereotyp, że mężczyźni są bardziej otwarci na nowości technologiczne.

Ludzie ufają robotom bardziej niż swoim przełożonym!

Coraz częstsze stosowanie AI w pracy ma znaczący wpływ na sposób interakcji pracowników z ich managerami. W rezultacie zmienia się tradycyjna rola zespołów HR i managera.

Zgodnie z wynikami badania – 64 % ludzi ufa robotom bardziej niż swojemu kierownikowi. Co więcej, połowa osób zwróciłaby się po poradę raczej do robota niż do przełożonego!. Jako managerowie mamy się nad czym zastanawiać.

Również zestawienie krajów, z największym odsetkiem zaufania do robotów jest zastanawiające:

 • Indie – 89%
 • Chiny – 88%
 • Singapur – 83%
 • Brazylia – 78%
 • Japonia – 76%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – 74%
 • Australia i Nowa Zelandia – 58%
 • USA – 57%
 • Wielka Brytania – 54%
 • Francja – 56%.

Ciekawe, jakie byłyby wyniki badania, gdyby przeprowadzić go na inaczej dobranej grupie badanych?

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy roboty mogą lepiej robić rzeczy niż managerowie. Tu odpowiedź mniej zaskakuje – 82% ludzi wskazywała na roboty. Co ciekawe wg ankietowanych roboty radzą sobie lepiej z:

 • dostarczaniem obiektywnych informacji – 26% wskazań
 • utrzymywaniem harmonogramów pracy – 34%
 • rozwiązywaniem problemów – 29%
 • zarządzaniem budżetem – 26%.

Managerowie natomiast wygrali w poniższych zadaniach:

 • lepsze rozumienie uczuć – 45% wskazań
 • szkolenia – 33%
 • tworzenie kultury pracy – 29%.

Upowszechnianie AI

Widać wyraźnie, w porównaniu do badania z poprzedniego roku, że AI się upowszechnia. Jednak masowy wpływ sztucznej inteligencji na środowisko pracy dopiero się zaczyna i będzie stanowić przedmiot troski managerów w następnych latach. Organizacje chcąc skorzystać z korzyści płynącej z wykorzystania AI, będą musiały zapewnić uproszczenie dostępu do niej oraz przebudować relacje z tym związane w swoich organizacjach.

Jest to bardzo istotne, gdyż pomimo entuzjastycznego podejścia do AI, aż 76% pracowników (i 81% liderów HR) wskazało na trudności z nadążeniem za tempem zmian technologicznych w miejscu pracy.

Tak więc pracownicy chcą korzystać z AI, ale korzystanie to musi być jak najprostsze. Badani wskazali, że powinno to nastąpić poprzez:

 • lepszy interfejs użytkownika – 34%
 • szkolenie z najlepszych praktyk – 30%
 • doświadczenie spersonalizowane do ich zachowania – 30%
 • bezpieczeństwo – 31%
 • prywatność – 30%.

To są główne obawy uniemożliwiające pracownikom w pełni wykorzystanie AI w pracy.

Podsumowanie

Jak widać sztuczna inteligencja dotyczy managerów coraz silniej. Większość społeczeństwa jeszcze tego nie dostrzega, ale jej wpływ na pracowników, a także całe rodziny będzie z każdym rokiem rósł. Nie ma innego wyjścia jak przygotować się na nadchodzące zmiany.

Źródło badania: https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/robots-at-work-101519.html

Kategorie: Inspiracje

Irek Bigaj

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i projektami. Stale poszukujący nowej wiedzy i inspiracji dla realizowanych przez siebie zadań.