Różne metodyki w różny sposób definiują projekt kładąc nacisk na trochę inny jego aspekt.

Projekt ma wiele definicji

Wg PMBOK projekt to „ograniczone w czasie działania, mające na celu stworzyć niepowtarzalny produkt, usługę lub rezultat„.

Wg PRINCE2 definicja wygląda następująco: „tymczasowa organizacja, która powstała w celu utworzenia jednego lub kilku konkretnych produktów na podstawie zatwierdzonego studium wykonalności„.

Wikipedia projekt definiuje dwojako. Pierwsza definicja mówi o tym, że projekt to „zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi cechami:

 • są ze sobą powiązane w złożony sposób,
 • zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi bądź rezultatu,
 • posiadają zaplanowany z góry początek i koniec„.

Druga definicja z Wikipedii podaje zaś, że projekty to:

 • zorganizowane ciągi działań ludzkich,
 • zmierzające do osiągnięcia założonego wyniku,
 • zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym początkiem i końcem,
 • realizowane najczęściej zespołowo,
 • z wykorzystaniem skończonej ilości zasobów„.

Portal Governica.com określa go jako: „złożone działanie o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów„.

Robert K.Wysocki w książce Efektywne zarządzanie projektami podaje, że projekt to „sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym terminie bez przekraczania ustalonego budżetu, zgodnie z założonymi wymaganiami„.

Takich definicji jest więcej. Można ją znaleźć m.in. w książce Zarządzanie projektem informatycznym (K.Frączkowski), gdzie podano, że: „Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które są charakterystyczne przez to, że mają datę rozpoczęcia, specyficzne cele i limity, ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realizatorów, budżet, rozkład czynności oraz datę ich ukończenia„.

Własne definicje projektu znajdują się również w poniższych książkach:

 • Project Management for Engineering and Construction – G.D. Oberlander
 • Zarządzanie projektami – M.Pawlak
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka – A.K. Koźmiński, W.Piotrowski W.

Jak widać definicji są dziesiątki!

Rozwiązanie?

Jak więc określić główne cechy projektu? Poniższa grafika przedstawia je w sposób maksymalnie syntetyczny i czytelny.

Projekt. Główne cechy projektu

Jeśli masz pytania dotyczące tego czym jest projekt to zadaj proszę pytanie w komentarzu poniżej lub za pomocą formularza kontaktowego.

Kategorie: Grafika

Irek Bigaj

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i projektami. Stale poszukujący nowej wiedzy i inspiracji dla realizowanych przez siebie zadań.