Czy zastanawiałeś się dlaczego tak wiele projektów kończy się porażkami? Jakie są przyczyny porażek?

Czy projekty, z którymi miałeś dotychczas do czynienia to wyłącznie sukcesy?

Nie sądzę.

Ilość realizowanych przez organizacje projektów na świecie jest ogromna. Nie dziwi więc to, że część z nich kończy się porażkami. Niezależnie od tego do jakich wyników badań sięgniemy, to tylko około 30-40% projektów kończy się pełnym sukcesem. A około 15-20% projektów kończy się porażką. Co ciekawe na przestrzeni lat, mimo zmian metodyk pomiaru, powstawania nowych narzędzi, czy metodyk zarządzania projektami, nie widać większych różnic w udziale projektów kończących się porażką w ich ogólnej liczbie.

Przykładowo wg Chaos Report 2015 przygotowanego przez The Standish Group liczba projektów kończących się porażką niewiele się zmienia na przestrzeni lat.

Przyczyny porażek projektów - źródło: Chaos Report 2015
Źródło: Chaos Report 2015, The Standish Group International, Inc

Także jeśli uwzględnimy poprzednią metodykę wg której był opracowany raport i sięgniemy do Chaos Report z 2014 roku, to widać, że pomiędzy rokiem 1994 a 2013 różnicy w liczbie projektów kończących się porażką praktycznie nie ma.

Przyczyny porażek projektów - źródło: Chaos Report 2014
Źródło: Chaos Report 2014, The Standish Group International, Inc

Moje zdanie, dlaczego tak się dzieje znajdziesz pod koniec tego wpisu.

Jeśli więc wiesz, że znaczna część projektów kończy się porażką to dobrze, abyś był świadomy dlaczego tak się dzieje. Autorzy różnych badań wskazują różne przyczyny porażek projektów. Dlatego, specjalnie, aby Ci pomóc i wyciągnąć bardziej ogólne wnioski przeanalizowałem przyczyny porażek wyszczególnione w kilkunastu źródłach. Dzięki temu możesz uzyskać kompleksową informację bez konieczności wykonywania analizy samodzielnie.

Analiza przyczyn porażek - opracowanie własne
Opracowanie własne – Analiza przyczyn porażek projektów na bazie kilkunastu źródeł polskich i zagranicznych

Przejdźmy do najczęściej wskazywanych przyczyn porażek. Jeśli chcesz zapoznać się z całym wynikiem analizy, to zapraszam do pobrania bezpłatnego dokumentu, który zawiera wszystkie przyczyny porażek z analizowanych źródeł zgrupowane w 14 kategorii.1. Zakres / wymagania

Przyczyny porażek, które znajdują się w tej kategorii wymieniane były zdecydowanie najczęściej. Ich przewaga nad kolejną grupą przyczyn jest bardzo znacząca.

Wśród wskazywanych przez analizowane źródła przyczyn porażek można znaleźć poniższe:

 • Źle zdefiniowane cele projektu
 • Sprzeczne cele projektu
 • Słabo zdefiniowany zakres projektu
 • Niekompletny zakres projektu
 • Nierealne oczekiwania
 • Niejasne cele
 • Różne wizje celów projektu
 • Brak współpracy z odbiorcą w zakresie wymagań
 • Niekompletne wymagania
 • Pływający zakres wymagań
 • Źle zdefiniowane wymagania
 • Zbyt ogólne wymagania
 • Zmiany wymagań w czasie trwania projektu
 • Wymagania oderwane od rzeczywistości
 • Niewłaściwa analiza wymagań
 • Brak zarządzania zmianą

Nie dziwi więc to, że współczesne badania wskazuję na dużą przewagę metodyk zwinnych wobec waterfalowych. Według cytowanego już wcześniej raportu Chaos Group 2015, opierając się na 10 tysiącach projektów z lat 2011-2015 stworzono poniższe porównanie udziału sukcesów i porażek projektów w zależności od metodyki.
Z zestawienia widać wyraźnie, że zwłaszcza dla małych projektów metodyki zwinne świetnie się sprawdzają znacznie podnosząc szanse na osiągnięcie sukcesu przez projekt.

Przyczyny porażek projektów wg metodyki zarządzania - źródło: Chaos Report 2015
Źródło: Chaos Report 2015, The Standish Group International, Inc

2. Kierownik projektu

Bardzo interesujące jest to, że druga najczęściej wskazywana grupa przyczyn porażek projektów odnosi się do samych kierowników projektów. Jest to o tyle ciekawe, że to właśnie kierownicy projektów są bardzo często źródłem informacji wykorzystywanych w tego typu zestawieniach. Można więc przypuszczać, że w rzeczywistości rola kierownika projektu może mieć nawet silniejszy wpływ na sukces bądź porażkę projektu.

To dobra wiadomość, gdyż dzięki pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami możesz zwiększyć szanse osiągnięcia sukcesu przez projekt.

Wśród przyczyn w tej kategorii wymieniane są:

 • Kierownik projektu z małym doświadczeniem
 • Kierownik projektu bez szkoleń
 • Przypadkowy kierownik projektu
 • Częste zmiany kierownika projektu
 • Złe zarządzanie projektem przez kierownika
 • Brak umiejętności liderskich u kierownika

3. Zespół

Kolejną często wymienianą przyczyną porażek projektów jest zespół, który projekt realizuje. W jednym z wcześniejszych artykułów zwracałem uwagę na to, że Twój sukces zależy od zespołu. Przeprowadzona analiza potwierdza to stwierdzenie. Bez zespołu sprawnie realizującego zadania wchodzące w zakres projektu nie da się go zrealizować (no może poza jakimiś malutkimi projektami, które zrealizować może sam PM bez pomocy innych osób).

Kategoria ta zawiera przyczyny takie jak:

 • Brak motywacji członków zespołu projektowego
 • Role i odpowiedzialności nie są zdefiniowane lub są zdefiniowane błędnie
 • Brak współpracy lub nawet wrogość pomiędzy członkami zespołu
 • Słomiany zapał zespołu
 • Zwlekanie z realizacją zadań
 • Brak wiary w sukces zespołu
 • Ignorowanie przez członków zespołu priorytetów zadań do realizacji
 • Członkowie zespołu są źle dobrani do realizacji poszczególnych zadań (niedopasowanie)

4. Dostępność zasobów

Ta kategoria mogłaby zostać połączona z poprzednią. Jednakże ze względu na swoją specyfikę uznałem, że warto ją wyodrębnić jako osobną, gdyż należy na nią spojrzeć trochę inaczej.

Odpowiednie szacowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu, a następnie ich zapewnienie w odpowiednim czasie przy jednoczesnym uwzględnieniu odpowiednich zależności pomiędzy nimi jest jednym z kluczowych aspektów decydujących o sukcesie lub porażce projektów.

W tej kategorii wśród przyczyn można wyszczególnić:

 • Niepoprawne szacowanie zapotrzebowania na zasoby
 • Niewystarczające zasoby
 • Znikające zasoby
 • Fluktuacja zasobów
 • Nieuwzględnione zależności pomiędzy zasobami
 • Zasoby przydzielane do wielu projektów
 • Zasoby przydzielane w większym wymiarze niż pracują

5. Zaangażowanie przełożonych / sponsora

Czy jest zaskoczeniem dla Ciebie, że brak zaangażowania przełożonych czy sponsora projektu może być jedną z głównych przyczyn porażki projektu? Tak właśnie jest. Osoby te są jednym z czynników przesądzających o wynikach projektów.

Kategoria ta zawiera poniższe przyczyny porażki projektów:

 • Brak zaangażowania i wsparcia ze strony kierownictwa firmy, w której realizowany jest projekt
 • Słabo umocowana w strukturze firmy rada projektowa lub jej brak (project board, komitet sterujący)
 • Brak zainteresowania interesariuszy projektem
 • Sponsor projektu nie jest zaangażowany (niewystarczające wsparcie) sponsora projektu
 • Brak zarządzania interesariuszami
 • Złe zarządzanie interesariuszami

Dalsze przyczyny porażek projektów

Jak widać porażki projektów związane są z pewnymi kategoriami okoliczności. Oczywiście kategorii porażek projektów jest dużo więcej. Jeśli chcesz zapoznać się z pełną listą 14 kategorii przyczyn projektów, to zachęcam do pobrania bezpłatnego dokumentu zawierającego dalsze kategorie oraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej analizy.Dlaczego tak się dzieje?

Zgodnie z obietnicą z początku artykułu przedstawię teraz moje zdanie dotyczące tego dlaczego odsetek projektów kończących się porażką nie zmienia się pomimo pojawiania się nowych metodyk, narzędzi czy technik. Związane jest to z kilkoma czynnikami.

Po pierwsze – rośnie liczba projektów, które są realizowane. Z roku na rok liczba realizowanych projektów rośnie. Wynika to z prostego faktu, że mimo, iż projekt może zakończyć się porażką, to generalnie jest to dobra i sprawdzona metoda realizacji różnego rodzaju zadań i osiągania celów.

Po drugie – odsetek niedoświadczonych kierowników projektów na rynku utrzymuje się na podobnym poziomie. Osoby kierujące projektami zdobywają wiedzę i doświadczenie, ale cały czas pojawiają się nowe osoby, które startują z realizacją projektów i w ich trakcie zdobywają doświadczenie.

Po trzecie – rośnie zmienność otoczenia. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach. To powoduje, że tradycyjny projekt waterfallowy trwający np. 3 lata zakończy się w zupełnie innej rzeczywistości niż został zainicjowany. Stawia to przed kierownikiem projektu dodatkowe wyzwania, z którymi musi sobie poradzić.

Po czwarte – brak wyciągania wniosków z poprzednich projektów. Bardzo często nie są wyciągane wnioski z nieudanych projektów. I mimo, że wiemy, że jakiś projekt zakończył się porażką, to wkładamy po raz kolejny palec między drzwi.

A co Ty o tym sądzisz? Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to zostaw komentarz lub skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Jakie są główne czynniki sukcesu projektów. Jak możesz zapobiegać różnym przyczynom porażek? Tematy te będą pojawiały się niedługo na blogu.

Jeśli interesuje Cię tematyka zarządzania, a w szczególności zarządzania projektami, to zapisz się na newsletter, aby nie umknęły Ci wartościowe informacje dotyczące tych zagadnień.


Irek Bigaj

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i projektami. Stale poszukujący nowej wiedzy i inspiracji dla realizowanych przez siebie zadań.